هنوزنفس می کشم!!!

24ch6q8.jpg

بدان و بياموز
عشق ،عشق مي آفريند . عشق ، زندگي مي بخشد . زندگي رنج به همراه دارد .
رنج ،دلشوره مي آفريند. دلشوره ،جرئت مي بخشد. جرئت، اعتماد به همراه دارد.
اعتماد اميد مي آفريند .اميد زندگي مي بخشد . زندگي عشق به همراه دارد .
و باز دوباره ...........عشق ، عشق مي آفريند.
"ويكتور هوگو"

من معتقدم كه همه ما بايد عشق به حيات را در يابيم و زندگي را دوست بداريم

************************************************************************

خدا كسي هست كه ما رو افريد و اشرف مخلوقات كرد. به فرشته ها و همه دستور داد تا به ما تعظيم كنن (تعظيم صرفا براي خدا بود). به ما آگاهي داد . علم داد و .... تا مقام ما از ديگران بالا باشه. وقتي مارو از بهشت بيرون انداخت باز در نعمت خودش رو به ما نبست به ما فرصت بازگشت داد. مطمئن باشين خدا از هر لحاظ بهترين يار براي ماست. الان توضيح ميدم. محرم اسرار : تا حالا چقدر كار بد انجام دادي كه اگه كسي ميدونست آبروت ميرفت؟؟ آيا بهترين دوست شما هميشه اسرار شما رو نگه داشته؟؟ . كمي فكر كن. خدا همه اونا رو ميبينه و اسرار تورو فاش نميكنه!!! مهربان و دوست: هيچ كس كاملا تو اين زمونه مهربون نيست خودت ميدوني و از دوستي با هم قصد و نيتي دارن مثلا اشكال درسي همو ميپرسن.با هم وقتگذراني ميكنن و ... خدا انقدر مهربونه كه حتي بدترين آدمها اگه توبه كنن اونارو ميبخشه.انقدر مهربونه كه دنبال بهونه هست كه ما رو به بهشت برگردونه. وقتي صداش ميكني جوابت رو ميده ممكنه نفهمي ولي مطمئن باش داده نفهميدي بخشنده: تا حالا وقتي از كسي چيزي خواستي ديدي نده يا منت بذاره؟ خب خدا انقدر بخشنده هست كه اينهمه نعمت به ما داده كه حتي قادر به شمارش اونا نيستيم.مثلا سلامتي، زيبايي، ضريب هوشي، پول ، خونه و.....(قرار نيست همه اينها رو داشته باشيم اگه حتي يكي از اونا رو هم داشته باشيم ميتونيم خوشبخت باشيم به شرطي كه راه اونو بدونيم) الان حتما ميگي كه من مثلا فلان چيز رو خواستم ولي نداده . خب ممكن بود كه به صلاحت نبود اونو داشته باشي مثلا موبايل بخري اونوقت سر برج بايد كلي هم پول فيض موبايل روبدي در حاليكه نياز ديگه اي رو ميشد با اون پول برطرف كرد. يا انصاف در دعا كردن نداشتي . مثلا همين اوله راهي ميخواي آدم بزرگي بشي. نه عزيز همه چيز با تلاش ممكنه نسبت به خواسته خودت بايد تلاش هم بكني.
يا ممكنه شرايط دعا كردن رو زياد ندوني انسان كيه؟ انسان كسي هست كه بتونه قدرتهاي دروني خودشو بشناسه.منزلت واقعي خودشو درك كنه. براي رسيدن به خدا دوباره تلاش كنه و صفات و اخلاقهاي مثبت رو شناسايي و شكوفا كنه و بر عكس منفي ها رو از بين ببره.
انسان كسي هست كه بتونه به علت پيدايش خودش فكر كنه و هدف از آفرينش خودش رو پيدا كنه (خودشناسي) انسان داراي چنان قدرتي در همين لحظه هست كه غير قابل تصور هست. مثلا با سرعت نور ميتونه حركت كنه يا موجودات ديگه مثل جن_روح_پري و .... رو به اختيار خودش دربياره. ميتونه آينده رو پيش بيني كنه(كاري كه فقط خدا و بنده هاي خاص خدا اين كار رو بكنن. ميتونه شفاگري كنه و ...... فقط شرطش اينه كه اونا رو بشناسه و شكوفا كنه همين

*************************************************************************

24ch2k3.jpg

بسمه تعالی

اين آسمان بدرونفس ها نمی خورد  من سينه ام زحب علی(ع)يک قيامت است

همکارمحترم جناب آقای ....(صليب نقره ای)

باسلام

فرارسيدن ميلاداولين اخترتابناک امامت وولايت مولودکعبه حضرت علی (ع)و روز پدرراتبريک وتهمنيت عرض نموده وبدينوسيله اززحمات بی دريغ  شما که درتروج آموزش های ....که گره گشايی جوانان ونوجوانان جويای کارمی باشند تقديروتشکرمی نماييم عزت وسربلند جنابعالی رادرجهت خدمت به اسلام ونظام مقدس جمهوری اسلامی ازدرگاه حضرت احديت مسلت داريم                                  سرپست مرکز....

اين بايک گل که محوطه اداره کنده شده بود ودوساعت بعدمراسم پرپرشدتقديرمراسم روزمرد دراداره من بود....

**************************************************************************

طلاق فوري
ديان ، عروس خانم 21 ساله و دوگلاس ، آقا داماد 23 ساله ، پس از چند هفته اي كه از آشناييشان مي گذشت ، بالاخره تصميم گرفتند با هم ازدواج كنند
و به همين منظور صبح روز سه شنبه رو انتخاب كردند .
اين دو جوان از آنجايي كه آهي در بساط نداشتند ، تصميم گرفتند به جاي آنكه مراسم ازدواجشان را در كليسا برگزار كنند به يكي از دفاتر عقد و طلاق رفته و همانجا به عقد يكديگر درآيند .
بالاخره مسوول دفتر ازدواج كارهاي مقدماتي را انجام داد و پس از چند دقيقه ،ديان و دوگلاس زن و شوهر اعلام شدند . دوگلاس بلافاصله دست به داخل جيبش برد و گردنبند نسبتا گرانقيمتي را به همسرش هديه كرد و گفت :
- ببخش عزيزم كه كمي دير شد ، ولي مي خواستم برات سورپريز باشد ...
ديان پس از گرفتن كادو كه كلي هم خوشحالش كرد ،خنده اي تحويل شوهرش داد و سپس گفت :
- خب دوگلاس ، اتفاقاً من هم براي تو يه سورپريز دارم بعد بلافاصله از دفتر خارج شد .
حدود ده دقيقه گذشت و كم كم آقا داماد داشت نگران مي شد كه بالاخره سروكله عروس خانم پيدا شد ، اما يه نوزاد چهارماهه را نيز در آغوش داشت كه
اتفاقاً به آقا داماد مي خنديد .
ديان هم خنده اي كرد و به شوهرش گفت :
- دوگلاس ، اين همان سورپريزي بود كه حرفش رو زدم ...
دوگلاس كه هنوز حيران بود پرسيد :
- منظورت رو نمي فهمم ديان ، اين بچه چيه ؟
ديان با خونسردي گفت :
- اين بچه؟ خوب معلوم ،بچه منه بچه اي كه از شوهر قبلي دارم و براي اين كه تو رو هيجان زده كنم ، حرفي بهت نزده بودم ...
دوگلاس يكدفعه يخ كرد ، اما فقط چندثانيه ، چرا كه بلافاصله از اتاق عقد بيرون آمد و وارد اتاق طلاق شد و بدون چك و چانه زدن عروس خانم رو طلاق داد . چند دقيقه بعد اين زن و شوهرسابق ، بدون هيچگونه بحث و جنجالي ، از پله هاي محضر پايين آمده و با هم خداحافظي كردند !

**************************************************************************

غبار را بشوي

و خاطره ها را به خاطره ها بسپار تا پايان ، پايانها مانده است اين است زندگي اين است روزگار برگ زردي در بهار ديدم و بي اختيار شكوه كردم از بهار گريه كردم زار زار
* شكوه ئ ما نابجا بود از بهاريا خدايا ظلم كرده روزگار *ما در اين پيچ و خم انديشه ها
در پي پيدايش اين ريشه ها ما در اين پيچ و خم افكار خويش در پي كاري بجز بازار خويش
***ناگهان شوريده حالي سينه چاك گويي كه از عشقي هلاك آمد ، رسيد از گرد راه معصوم و پاك و بي گناه **** آري ، نسيمي آشنا آمد و پيش چشم ما رفتند در آغوش هم ديوانه و مدهوش هم رفتند و ما در حيرتيم در زير بار منتيم شرمنده ايم از روزگار بيچاره بود چشم انتظا ر*****

در خواب ناز رفته يي عمريست گويا خفته يي از حكمتي غافل مشو همچون شب آشفته يي
* بيدار شو، بيدار شو غفلت مكن ، هوشيار شو رخصت بگير از نفس خويش آماده ئ ديدار شو *برخيز رفته در خواب دنيا نشسته در آب كشتي نوح خود را فرياد كرده ، درياب
*** هوا ي تازه بردار الماس و زر ، گران نيست كالاي هر دكاني در كار هر دكان نيست
**** بگذار و بگذر از دل گر با تو دل نيامد مركب رسيده از راه با آيه ئ خوش آمد ***** دل اين و دلبر اينجاست دنياي محشر اينجاست چيزي نبوده تا حال آغاز و آخر اينجاست **** زهري به شعر ما نيست گر هست بر ملا كن گر جمله خير خيراست همسايه را صدا كن

/ 36 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ديوونه خانوم

سلام.شرمنده ها اما اين آهنگ وبلاگت عجيب مخ ميخوره انتقاد کردم ديگه بی جنبه

ديانا

سلام چطوری دوست من؟ ميگم نمک گير شدم بدجورا نمکش خيلی زياد بودااااااااااااااااااا

بهروز(طلوع عشق)

در انتهاي هر سفر در آيينه دار و ندار خويش را مرور مي كنم اين خاك تيره اين زمین پاپوش پاي خسته ام اين سقف كوتاه آسمان سرپوش چشم بسته ام اما خداي دل در آخرين سفر در آيينه به جز دو بيكرانه كران به جز زمين و آسمان چيزي نمانده است گم گشته ام ‚ كجا نديده اي مرا ؟

مريم

سلام دوست خوبم ممنون به من سر ميزنی .متن زيبايی بود ... من به روزم ... و منتظرتم ... قربانت مريم

گمگشته

درود بر جناب صليب نقره ای... در مورد بخش اول به گمانم ما مجبوريم عشق به حيات رو دريابيم، وگرنه عشق به مرگ ما رو درميابه که چندان... در مورد بخش دوم به گمانم همينطوره... در مورد بخش سوم پيام تبريک بد به نظر نرسيد، اما چرا گل از محوطه چيده و تقديم شده بود؟!!! در مورد بخش چهارم به نظرم سورپرايز ديان، زيادی سورپرايز رسيد؟!! و در مورد بخش پنجم هم زيبا و روان بود، استفاده بردم... بدرود...

بي سرزمين

سلام خوبی خیلی زیبا نوشتی ... اپ کردم ...و منتظر تون ...بیا و در دفتر خاطراتم خطی بنویس

:.: لب خاموش :.:

بند اول : عشق توی هر چیزی که همراه بشه و قاطی بشه باعث پیشرفت میشه ... بند دوم : آره موافقم فقط باید شناخت و ایمان داشت و یه کمی باور هیچ چیز محال نیست ... بند سوم : خدا رو شکر یه تقدیر ازت به عمل اومد. حداقل یه چهار تا شاخه گل اون شرکتتون داشت که اینا بکنند... بند چهارم : دوست داشتم موقعیت برعکس میشد و قیافه اون زن رو می دیدم .. واسم جالب تر میشد ... بند پنجم : همه عمر رفتیم که برویم و برسیم .. عمر همه رفت و فهمیدیم .... که همه عمر دیر رسیدیم چیزی جز شرمندگی نداریم .. می دونیکه تمام پست هات رو کامل می خونم ولی نبودم که بیام .. بازم منو ببخش مثل همیشه عالی و کامل .:|:. قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست ... .:|:.

مينا

سلام عزيز // اول فقط به خاطره اسم زيبای وبلاگ به اينجا اومدم ولی حالا فهميدم که معناها و مفهومهی زيبايی هم دارد // باعثه افتخاره به من هم سر بزنيد // پيروز باشيد

مريم

سلام خوبی عیدت مبارک متن زیبایی بود من هم به روزم خوشحال میشم یه سر به خونه ی من هم بزنی موفق باشی انشالله تو این روز عزیز هر چی میخوایی بهش برسی قربانت مریم