تنهایی شب

مینویسم تا بگویم این منم

خسته و تنها کنار یک اتاق

روبرویم حجم تصویری زمخت

پشت سر آجر ولی سست و روان

نور باران ستاره بر تنم

نیست غیر از روشنای یک چراغ

در کنار من همه در خواب

و من

غرق در رویای تنهایی شب

مینویسم تا بگویم این منم

خسته و تنها کنار یک اتاق

 

 

 

زندگی یعنی عکس

 

نیست بین من تو فاصله ای

 

دور و نزدیک نکن!

 

بعد و حالی هم نیست

 

روش بینش روشن این است

 

زندگی نغمه ی عشق آلودی

 

البته , شاید هم

 

بوق سر سام آور یک تاکسی است!

 

زندگی

 

سر کوهی

 

یا که نهری لجن آلوده و زشت!

 

زندگی

 

خاطراتی تاریک

 

خواندن این کلمات
 
 
 
چی بگم دریا چه آبی شده بود                                             

پر ِ از قرمزیه گلا ی قالی شده بود                              

نه مث اینکه دارم خواب می بینم                                          

خونه ی مادر بزرگ بود که توی خواب می دیدم؟       

حوض آبی وسط حیاطشون بود یادمه                               

ماهی قرمز ،ماهی گل گلی بود خوب یادمه           

کناره پنجره ها گلدو نای گلی بودن                                    

تو او نا غم جا نداشت گلای کاغذی بودن                   

تخت چوبی می زدیم کنار هم زیر درخت                     

بازی و شادی می کردیم پیش هم بی غم وقت    

کنار شمع دونی ها آب واسمون آینه میشد               

گلدون خاطره ها رو طاقچه ی دل جا میشد               

ماردم بهم می گفت عزیزکم چیزی می خوای؟        

گردو یی ، سیبی ،انار ،آلوچه ای بازم می خوای؟             

وقت بازی که میشد گرگ میشدیم بدون ترس       

من میگفتم که بیا  ، گرگه منم ولی نترس            

هر جوری بود می گرفتم تو رو من آخر کار                  

نه با دندون با نگا ه و اشاره بی اختیار                         

چقده رنگی بودن خاطره ها تو اون روزا                        

سبز و قرمز , اناری , آلوچه ای بودن روزا                             

آره اون روزا واسم دریا بودش حوض خونه                    

ماهی گل گلی هم عالمی داشت تو اون خونه            

ولی تو  نذاشتی بیشتر بمو نیم تو اون روزا                  

گفتی باید که بریم بسته  گرگم به هوا                      

آخ که اون روزا چقد خواستنی و خوشمزه بود      

واسه من بهتر از اون روزا دیگه روزی نبود .   


--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

کاش با خدا دوست میشدم.... نه از آن دوستها ..... رفیق میشدیم ......لوطی میشدیم.....کاش میشد.....

تا خودکار پیدا کردم نصفش پرید ولی همین هم غنیمت است ......

 ________________________________________________________

 دوباره به سرم زده هوای رفتن

 

رفتن از این خانه

 

رفتن از این شهر

 

رفتن از این آب و خاک

  .

 

نه ! رفتن از این دنیا

رفتن به خوابی که دیگر نه صدای زنگی در کار است نه کلاسی نه درسی نه منی      

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

 

هر چه شد بر سر من قصه ی تقدیر من است/ور نه من از چه به این خبط و خطا میرفتم

هر چه کردم که نباشد خبری زین همه عیب/لا جرم در پی آن سر به هوا میرفتم

بود در چشم من اینها همه اش جلوه ی تو/ چه کنم کز سر خط من به خطا میرفتم

کار من گر شب و روز است ندامت , باشد/حرجی نیست که من خواجه روش میرفتم

شده امروز صدایت به تن من همه جان/ تو بدان بی کس و تنها همه را میرفتم

 
/ 5 نظر / 109 بازدید
amin

معرفی رستوران ها و کافی شاپ های مشهد www.kojakhoobe.com

minoo

هر آنکه یار خواهد یار بسیار ولکن فرق دارد یار با یار دل من سایه ی لطف تو میخواد وگرنه سایه ی دیوار جه بسیا من اپ کردم خوشحال میشم رد پایت را ببینم

minoo

هر آنکه یار خواهد یار بسیار ولکن فرق دارد یار با یار دل من سایه ی لطف تو میخواد وگرنه سایه ی دیوار جه بسیا من اپ کردم خوشحال میشم رد پایت را ببینم

باغبان

سلام ایکاشهای تو ایکاشهای روح زخمی همه ماست مثل همیشه زیبا بود و قابل نامل راستی... باغ سیب هم بروز شد

رفیق

خسته نباشی البته قبلش خوب خوش سامت باشی دست مریزاد اون تیکه که انداختی رو خیلی حال کردم مسعود خان