وقتی تنهایم ...
دستم را دراز میکنم و تو درست اینجا در کنار منی
وقتی همه چیز از دست رفت
تو مرا یاری می کنی تا ادامه دهم
دستم را میگیری و به من جان تازه ای می بخشی
تو با عشق و محبت دستگیریم میکنی
وای ... اگر تو در کنارم نبودی
من چه می کردم ؟
همیشه در قلب منی
همیشه در قلب منی
همیشه ، در زندگی من
همیشه اینجایی و من دوستت دارم
همیشه ، در دنیای منی
و همیشه فکر میکنم بدون تو ،
بدون تو در کنارم ، چه میکردم
همیشه ، در قلب منی
و من اکنون به تو نیازمندم ...

72d10h.jpg

سنگ تویی شیشه منم تیشه تویی بیشه منم ریشه تویی ریش منم کیش منم لابه درویش منم ماه تویی آه منم چرخ دوصد تاه منم ماه تویی؟ ماه منم مهر تویی سحر منم بحر تویی نهر منم قطره تویی قطره تویی شرح تویی شرح تویی شارح این درد تویی درد تویی مرد منم؟ درد تویی درد تویی فرد تویی بر تن من گرد تویی گرد تویی گرد منم کوه تویی سنگ تویی در دل من جنگ تویی جنگ تویی خدعه و نیرنگ منم آتش بیرنگ تویی رنگ منم شکل تویی شکل تویی صورت بی شکل منم قهقه دیر تویی هقهقه پیر منم جامه منم جامه منم خانه تویی خانه تویی باده و پیمانه تویی ناله تویی ناله تویی گلشن ویرانه منم کافر دیوانه منم دانه منم رشد تویی راه منم جاه منم راه تویی نفس منم قفس تویی هوس منم جرس تویی داد تویی داد تویی دود منم دود منم بود منم شوق منم شور تویی شور تویی زخم منم زخم منم زخمه تویی ساز تویی سیم تویی ناز تویی خنده دمساز تویی سوز تویی روز منم سکه تویی ضرب منم خواب تویی آب منم آب منم روشن مهتاب تویی ناب تویی نقش منم قاب تویی دام منم دام منم موسم بی نام تویی گام تویی کام منم جام تویی جیم منم رقص منم رنج منم حزن تویی گنج منم غصه تویی قصه منم شیر تویی پسته منم پسته منم پرده بربسته منم رسته منم خسته منم دست تویی دست تویی جنگی بی دست منم مست منم مست منم صور تویی نفخ منم فتح تویی میل منم سیل تویی فعل تویی یار منم غار منم دار تویی بار تویی نار منم نار منم شعله آن نار تویی کار تویی کار تویی دیده مکار تویی آفت بازار تویی زار تویی زار تویی مخزن اسرار منم خانه ابرار تویی لاله منم خار تویی سست منم چار تویی چوب تویی کوبه تویی کوب تویی واژه مکتوب تویی طالب مطلوب منم؟ خوب تویی خوب تویی حوب منم حوب منم حاسب محسوب منم سود منم سود منم روح تویی روح تویی کشتی بی نوح منم نوح منم نوح منم فاتح مفتوح تویی جاعل مجعول منم هول منم گول منم قتل تویی قتل تویی قاتل مقتول منم عقل منم؟ عقل منم؟ عاقل معقول منم؟ کاسف مکسوف تویی سوف تویی پار تویی لحظه تویی سال تویی سال تویی ماضی این حال تویی حال تویی مال منم قال منم قیل تویی فال تویی فاخر مختال تویی سیرت ادلال تویی دال تویی سرمه تویی خال تویی وسمه تویی بال تویی خاک تویی خاک تویی رقیه و تریاک تویی حاصل ادراک منم قصه افلاک تویی چابک و چالاک منم تاک منم تاک منم خرقه افلاک منم لاک منم کاف منم لاف منم بند تویی ناف منم صاف تویی مرغ منم قاف تویی قاف تویی سوره اعراف منم دور منم نور منم ساری و مسرور منم حور منم سور منم لولی مهجور تویی خانه معمور منم نوش تویی پوش منم خامش مدهوش منم جوش تویی جوش تویی گرمی آغوش تویی گوش تویی گوش تویی اشک سیاووش منم عشق تویی؟ عشق منم؟ عشق تویی عشق منم

**********************************************
کسي نمي خواهد باور کند که باغچه دارد مي ميرد
که قلب باغچه در زير آفتاب ورم کرده است !
که ذهن باغچه دارد آرام آرام ؛ از خاطرات سبز تهي ميشود ...
فروغ.

/ 46 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سلطان عشق

................................. عشق بازي به همين اساني ست.. ..که گلي با چشمي بلبلي با گوشي.. رنگ زيباي خزان با روحي.. نيش زنبور عسل با نوشي.. کار هموارهء باران با دشت ..برف با قله کوه رود با ريشه بيد.. باد با شاخه و برگ.. ابر عابر با ماه.. چشمه اي با آهو.. برکه اي با مهتاب.. و نسيمي با زلف.. دو کبوتر با هم. و شب و روز طبيعت با ما. عشق بازي به همين اساني ست .شاعري با کلماتي شيرين. دست ارام و نوازش بخش بر روي سري؟ پرسشي از اشکي. و چراغ شب يلداي کسي؟ با شمعي؟ و مسيحاي کسي يا جمعي؟ عشق بازي به همين اساني ست؟ که دلي را بخري بفروشي مهري. شاداماني را حراج کني؟ رنج ها را تخفيف دهي. مهرباني را ارزاني عالم بکني.. و بپيچي همه را لاي حرير احساس ..گره عشق به انها بزني مشتري هايت را با خود ببري.. تا لبخند؟ عشق بازي به همين اساني ست؟؟ ..

bahareh

سلامم...دوسته خوبم..متنه زيباو عکس خوشکلی انداخته بوديد...ممنون سر زدی.....بازم بيا اپم

مرتضی عبدی

ما که کلی حال کرديم با نوشته هات ... دم شما گرم رفيق ... حوصله کردی بيا پيش ما ... يا حق

امیر

سلام دوست عزيزم!قبل از هر چيزی يه عذرخواهی بزرگ بهت بدهکارم!من دکمه ی قطع و وصل اين آهنگ خارجيه رو نديدم.از بس ريز بود!شرمنده!از دستم که ناراحت نيستی؟!

امیر

بعدشم اگه ميشه يه نگاه به کامنتای من بنداز و ببين نظرت درمورد اون چيزايی که نوشتم چيه!؟

سزار

این روزها حس عجیبی دارم .فکر می کنم تمام آنچه بر من میگذرد و گذشته در یک خواب بوده .این همه یک رویا و یا یک کابوس است .روزهای خوب را به یاد نمی آورم با آنکه کم هم نبودند ولی فقط ذهنم در برابر یک مشت یاد و خاطره تلخ و گزنده رژه می رود ...جلوی آینه که میرسم میترسم به خود نگاه کنم .نکند خودم را به جا نیاورم ؟ نکند آنقدر عوض شده ام که با خودم غریبه ام ؟ زنده بودنم را برده ام زیر یک علامت سوال بزرگ .من خواب می بینم .حتم که شب گذشته غذای سنگینی خورده ام .اما پس کی از خواب بر خواهم خواست ؟ این کابوس بلند کجا تمام میشود ؟ به حضورت محتاجم . به آمدنت .اینکه صدایم کنی .دستم را بگیری و از این دنیای خاکستری بیرون بکشی ...میخواهم رنگها را ببینم . میخواهم زندگی را لمس کنم . میخواهم باور کنم که هستم ...هستم ...هستم...! ژولیس سزار امپراطور سرزمین آبهای همیشه آبی

پوپک

مرگ باغچه کوچک ما مرگ زندگيست

فرشيد

سلام/من اپم/منتظر حضور گرمت هستم /ياور هميشه مومن(فرشيد)/خدانگهدار

دیانا

کاش بودي تا دلم تنها نبود تا اسير غصه فردا نبود کاش بودي تا نگاه خسته ام بي خبر از موج و دريا نبود کاش بودي تا دو دست عاشقم غافل از لمس گل مينا نبود کاش بودي تا زمستان دلم اين چنين پر سوزپر سرما نبود کاش بودي تا فقط باور کني بعدتو اين زندگي زيبا نبود بعد تو اين زندگي زيبا نبود

طیبه

کجايی ؟ چرا آپديت نمی کنی؟ منتظرم.