صلیب نقره ای

صلیب نقره ای

 

سلام يک اپ چند منظوره!!!!!!!!!بعد يک مدت......

 

 ۱-آیا پول می تواند مراخوشبخت کند؟

باپول می توانم شکم خود راسیرکنم    اما روحم رانه.

باپول می توانم خانه ای برای استراحت داشته باشم  اما نه جایی که جانم درآن آرامش یابد.

باپول می توانم ظاهرخود رازیباترکنم.    اما قلبم رانمی توانم عوض کنم

شاید باپول بتوانم دوستان زیاد وهمسردلخواهم رابدست آورم امانمی توانم همدم همیشگی برای خود بیایم که هرگز مراترک نکند.

گاهی با پول می توانم جسم مریضم رادرمان کنم  اما نه جانم راکه زیربارگناه زخم شده است.

باپول می توانم خوشی های زیادی داشته باشم اما همچنان بدنبال خوشبختی خواهم بود

آنچه پول نمی تواند به من بدهد خدادرقرآن مجانا هدیه میدهد.

زیراخدا محبت خود رابه ماگناه کاران دراین ثابت کرد که محمد رافرستاد ومسیح رافرستاد تا جانش رابرای گناه  مابه روی صلیب بدهد.

مسیح سه روز بعد ازمرگ زنده شد ومی گوید:

اینک من پشت درایستاده میکوبم.اگرکسی صدای مرایشنود ودررا بازکند.داخل خواهم شد.

*********************************************************************

۲-امیدجاودان باتو  خدای مهربان باتو  مباش اندوهگین .ای پسردلها  زپدربهتری داری؟  محبت رارنگ شادی ده که پیروزی به رویت می خندد بالبت پرخنده   نگه به آسمانها کن    به چشمت ماه می خندد دراین دنیای پهناورلبت نازبه خنده بازکن   نگاهت به کوکب پیروزی آینده می خندد  

********************************************************************

۳-هیچ وقت به وعده های انسان تکیه نکن وبا ایمان وعده های خداوند را درزندگی خود قبول کن.

وای به حال آن کسی که به بازوی گوشتی تکیه کند

زندگی هرکس بازتاب اعتقادات اوست
ایران من نام تو با جانم گرفته پیوند
 

۴-دهه اول محرم تمام شد....توی مدت مشهد حال وهوای خاصی داشت ..پربود ازچادرکه به مردم چای ونذری  می دادند....هم خوب شد بودند ولباس سیاه پوشیده بودند برروی ماشین خود اسماء مقدس امامان نوشت بودند ومجالس  شله می دادند(ّبازالان شهرستان می گویند شله چی)....هرچی بود یک محرم دیگررفت...ولی می دونم ازفردامردم.......

********************************************************************

۵-من درسم تمام شد وفارغ التحصیل شدم.....دانشگاه وقتی تمام می شود ادم خوشحال ولی بعد می فهمید.....چون یا بایدبخواند برای بالاتریابرودسربازی...نمی دونم اخرقصه ما هم به کجا ختم می شود...ولی فعلاکه دوران انجمن لحاف دوزان(یکم فکرکنید می فهمید کدوم انجمن می گم)می گذارنیم....چه دوران تلخ وشیرین بود دانشگاه چه خاطراتی....چه فرازونشیب که  شایدبعدا یک بارهم بگم...ولی خاطرتلخ همیشه توی ذهن ادم می ماند. کاش یکسری کارنمی کرد..کاش می کرد.....

******************************************************************

۶-زيباترين حرفت را بگو شکنجه ي پنهان سکوتت را آشکاره کن و هراس مدار از آن که بگويند ترانه ي بيهوده مي خوانيد .-چرا که ترانه ي ما ترانه ي بيهودگي نيست چرا که عشق حرفي بيهوده نيست ...
نامت را به من بگودستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را به من بده.من ريشه هاي تو را دريافته ام با لبانت براي همه لب ها سخن گفته امو دست هايت با دستان من آشناست
آسمون اگه عاشق زمين نبود تو كتاب زندگي حالا اسمي از بارون نبود ديگه هرگز نميباريد رو تن تشنش اشكاش بي پايان نبود زمين اگه عاشق زندگي نبود جون دادن به كوير براش آسوون نبود

************************************************************ 

۷-به نظرشما چه اتفاقی می افتد؟؟؟؟؟؟
 وبلاگ جانبی هم راه اندازی شد...   http://silvercross.blogfa.com/ خوشحال حضورتون احساس کنم
نویسنده : صلیب نقره ای : ۳:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
Comments پيام هاي ديگران      لینک دائم